องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]14
3 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]14
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]14
6 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]13
7 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]11
8 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ (ฉบับเต็ม) [ 31 ม.ค. 2566 ]8
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]12
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2566 ]14
11 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]9
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]7
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจิต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]102
14 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีในรอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]96
15 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม) [ 28 เม.ย. 2565 ]99
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ฉบับเต็ม) [ 28 เม.ย. 2565 ]132
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]101
18 (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญ [ 22 เม.ย. 2565 ]98
19 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 18 เม.ย. 2565 ]102
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 เม.ย. 2565 ]101
 
หน้า 1|2