องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 21 มี.ค. 2567 ]0
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2567 - 2570) [ 5 ก.พ. 2567 ]17
3 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ [ 3 ต.ค. 2566 ]0
4 การประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]42
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]51
6 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]56
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]46
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]46
9 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]41
10 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]48
11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ (ฉบับเต็ม) [ 31 ม.ค. 2566 ]40
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]42
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566) [ 31 ม.ค. 2566 ]27
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2566 ]54
15 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]39
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]41
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจิต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]136
18 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีในรอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]125
19 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม) [ 28 เม.ย. 2565 ]131
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ฉบับเต็ม) [ 28 เม.ย. 2565 ]169
 
หน้า 1|2