องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังทอง