องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2550 [ 21 ก.ย. 2566 ]18
2 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2563 [ 21 ก.ย. 2566 ]15
3 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2554 [ 21 ก.ย. 2566 ]16
4 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ตลาด 2563 [ 21 ก.ย. 2566 ]16
5 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2550 [ 21 ก.ย. 2566 ]18
6 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2563 [ 21 ก.ย. 2566 ]15
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ก.ย. 2566 ]15
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]17
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]24
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]19
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 4 พ.ค. 2566 ]26
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]22
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]23
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]31
15 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]33
16 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]52
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]29
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]42
19 ประชาสัมธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปี 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]44
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9