องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]8
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]5
3 ใบสมัครการประกวด “หนูน้อยสงกรานต์” ในงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ประจำปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]12
4 ขอแจ้งสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลวังทองที่เสียชีวิต [ 27 มี.ค. 2567 ]15
5 โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]9
6 กำหนดการงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ประปี 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]7
7 หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่และการประกวดธิดานางผมหอมในงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ประจำปี 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]7
8 ใบสมัครการประกวดธิดานางผมหอม งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ประจำปี 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]11
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 23 ก.พ. 2567 ]22
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 23 ก.พ. 2567 ]5
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป [ 15 ก.พ. 2567 ]21
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]0
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]5
15 รายงานการเงินประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]49
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]0
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 6 ธ.ค. 2566 ]0
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
20 ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11