องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 4 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]8
5 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]11
6 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]24
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]5
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]17
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]19
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]44
11 ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]12
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]36
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]13
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]52
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2565 ]10
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]104
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]82
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. [ 20 มิ.ย. 2565 ]92
19 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]94
20 ประชาสัมพันธ์การป้องกัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ [ 8 มิ.ย. 2565 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8