องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต


การประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอรายงานการประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก ให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

การประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังทอง