องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 5.การให้คุณให้โทษ ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]33
2 3.การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]34
3 4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]35
4 1.การสรรหา ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]35
5 2.การบรรจุ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]34
6 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 มี.ค. 2565 ]122
7 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 มี.ค. 2565 ]118
8 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]125
9 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 มี.ค. 2565 ]123
10 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]171
11 การพัฒนาบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]124
12 การพัฒนาบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]131
13 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]138
14 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]122
15 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]131
16 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]175