องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]4
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 ม.ค. 2565 ]158
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]201
4 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]196
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2564 ]196
6 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 24 ก.พ. 2564 ]198
7 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2564 ]194