องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางสาวยุพิน  อินหล่ม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร.093-1071-262