องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านสวนสวรรค์

 หมู่ 4 บ้านสวนสวรรค์ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170

ติดต่อ : นายกังวล กันทวี

โทร :  042 363157

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 12 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 สมาชิกก่อตั้ง 9 คน บริหารจัดการในรูปกลุ่ม มีงบประมาณ 10,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านนาเจริญ

2. กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านสวนสวรรค์


อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

 

ที่มา:http://www.thaitambon.com/