องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอนาวัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล


วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอนาวัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมตำบล เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ครั้ที่ ๓ โดยมี นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,พนักงาน อบต.วังทอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทองร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19