องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ อบต.วังทอง ได้ประกาศเจตนารมณ์


วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ อบต.วังทอง ได้ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส #NoGiftPolicy ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19