องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบให้ความรู้เรื่อง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบให้ความรู้เรื่อง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19