องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมคณะผู้บริหารได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมคณะผู้บริหารได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๖ ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล หมู่ที่ ๑ บ้านนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19