องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่   22  พฤศจิกายน  2566  

กองช่าง งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง   

ได้ดำเนินการสำรวจ  และตัดกิ่งไม้บริเวณติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านผาอินทร์แปลงหมู่ที่  3

เนื่องจากมีกิ่งไม้บังแผงโซล่าเซลล์ทำให้ไม่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ตลอดวัน

และขออภัยในความไม่สะดวก  เนื่องจากการดำเนินงานอาจกีดขวางการจราจรในบริเวณดังกล่าว   

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19