องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นที่


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นที่ โดยมีนายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19