องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด,งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย กองช่าง อบต.วังทอง ได้ออกสำรวจบ้านผู้พิการ


วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด,งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย กองช่าง อบต.วังทอง ได้ออกสำรวจบ้านผู้พิการ เพื่อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เพื่อขอรับงบประมาณ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป ณ พื้นที่ตำบลวังทอง

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19