องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรมได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอนาวัง

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19