องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเข้าร่วมรับเกียรติบัตรพิธีประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖


วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเข้าร่วมรับเกียรติบัตรพิธีประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำนานนางผมหอม ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครฯ
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19