องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล หมู่ที่ ๑ บ้านนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21
2023-07-28
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-18
2023-06-23
2023-06-23