องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล หมู่ที่ ๑ บ้านนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-06-18
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29