องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำพนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้นำพนักงาน อบต.วังทอง เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่ม ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล ม.๑ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-06-03
2023-05-23
2023-05-08
2023-04-21
2023-03-31
2023-03-18
2023-03-01
2023-02-24
2023-01-31
2023-01-18