องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยนายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง


๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยนายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายทองคำประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ถ้ำเอราวัณ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-06-03
2023-05-23
2023-05-08
2023-04-21
2023-03-31
2023-03-18
2023-03-01
2023-02-24
2023-01-31
2023-01-18