องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประธานในพิธีได้เปิดโครง การฯ และมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประธานในพิธีได้เปิดโครงการฯ และมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-06-03
2023-05-23
2023-05-08
2023-04-21
2023-03-31
2023-03-18
2023-03-01
2023-02-24
2023-01-31
2023-01-18