องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประธานในพิธีได้เปิดโครง การฯ และมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประธานในพิธีได้เปิดโครงการฯ และมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19
2024-01-09
2023-12-05
2023-11-23
2023-11-16
2023-11-09
2023-11-06
2023-10-23