องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ อบต.วังทอง ได้ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง ร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงาน อบต.วังทอง และนายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ อบต.วังทอง ได้ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส #NoGiftPolicy ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19