องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดกิจกรรมในการกระโดดหอความสูง ๓๔ ฟุต เพื่อทดสอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และสมาชิก อปพร. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิซาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศร


วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาชิก อปพร.ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมในการกระโดดหอความสูง ๓๔ ฟุต เพื่อทดสอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และสมาชิก อปพร. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิซาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21
2023-07-28
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-18
2023-06-23
2023-06-23