องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าราชการ, พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล ถวายพระภิกษุสงฆ์


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าราชการ, พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล ถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าร้วมโครงการ ๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล บ้านนากลาง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดนองบัวลำภู

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19