องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ พร้อมด้วมคณะผู้บริหาร อบต.วังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ พร้อมด้วมคณะผู้บริหาร อบต.วังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,ท่านปลัด,พนักงาน อบต.วังทอง,และ อปพร. ตำบลวังทอง เข้าร่วมอบรม และรับมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ณ ห้องประชุมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานางผาเกิ้ง)

2024-06-18
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29