องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ พร้อมด้วมคณะผู้บริหาร อบต.วังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกฯ พร้อมด้วมคณะผู้บริหาร อบต.วังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,ท่านปลัด,พนักงาน อบต.วังทอง,และ อปพร. ตำบลวังทอง เข้าร่วมอบรม และรับมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ณ ห้องประชุมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานางผาเกิ้ง)

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21
2023-07-28
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-18
2023-06-23
2023-06-23