องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้นายทองม้วน ผงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดมัชฌิมเขตมงคล หมู่ 1 บ้านนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19