องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แถลงนโยบาย


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 นายทองคำ ประพฤติธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยไม่มีการลงมติ ก่อนเข้ารับหน้าที่

2024-03-19
2024-03-19
2024-03-14
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-19