องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังทอง