องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาด 10 ลบ.ม.) จำนวน 2 ระบบ บ้านโคกสง่า ม.6 [ 5 ส.ค. 2564 ]235
22 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 4 ส.ค. 2564 ]234
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวกันไฟ บ้านโคกสง่า ม.6 [ 10 มิ.ย. 2564 ]188
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บ้านวังสำราญ หมู่ 2 [ 10 มิ.ย. 2564 ]200
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายนำ้ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ ม.12 [ 8 มิ.ย. 2564 ]230
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ 12 [ 1 มิ.ย. 2564 ]164
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนสวรรค์ - อ่างผาวัง รหัสสายทาง นภ.ถ.57-010(โดยวิธี Overlay ด้วยแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต)บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 4) [ 1 มิ.ย. 2564 ]207
28 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนสวรรค์-อ่างผาวัง รหัสสายทาง นภ.ถ.57-010 (โดยวิธี Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 14 พ.ค. 2564 ]205
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนคันคลองซ้าย ๑R - LMC (แยกถนน LMC ทางเข้าอ่างผาวัง - บ้านนาเหล่า) ตำบลนาเหล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2564 ]203
30 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบนคันคลองซ้าย ๑R-LMC(แยกถนน LMC ทางเข้าอ่างผาวัง - บ้านนาเหล่า )ตำบลนาเหล่า [ 7 ม.ค. 2564 ]268
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนคันคลองซ้าย ๑R-LMC(แยกถนน LMC ทางเข้าอ่างผาวัง - บ้านนาเหล่า )ตำบลนาเหล่า [ 6 ม.ค. 2564 ]222
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ม.2 [ 30 ก.ค. 2563 ]150
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและก่อสร้างรางวี ม.11 ด้วยวิธี e-bidding [ 23 ก.ค. 2563 ]262
34 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ม.2 [ 25 มิ.ย. 2563 ]106
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]109
36 ประกาศราคากลางก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุธัญญาวาส [ 22 เม.ย. 2563 ]183
37 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มผาวัง -แยกถนน สาย นภ.ถ.57-002 ม.1 [ 24 มี.ค. 2563 ]71
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทยสามัคคี - แยกสายโนนหนองแห้ว ม.9 (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-013) [ 13 มี.ค. 2563 ]65
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทยสามัคคี - แยกสายโนนหนองแห้ว ม.9 (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-013) [ 13 มี.ค. 2563 ]150
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทยสามัคคี - แยกสายโนนหนองแห้ว ม.9 (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-013) [ 13 มี.ค. 2563 ]66
 
|1หน้า 2|3|4|5|6