องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ๕๗-๐๐๒) หมู่ที่ ๑ บ่้านโนนภูทอง ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู [ 13 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ๕๗-๐๐๒) หมู่ที่ ๑ บ่้านโนนภูทอง [ 28 พ.ค. 2567 ]3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 สาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2566 ]68
4 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002) [ 19 มิ.ย. 2566 ]37
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002) [ 12 มิ.ย. 2566 ]33
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนภูทอง(คุ้มสระแก้ว-บ้านสวนสวรรค์) รหัสสายทาง นภ.ถ.57-0052 [ 21 ธ.ค. 2565 ]62
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ ม.8 จำนวน 2 สาย [ 21 ธ.ค. 2565 ]51
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มผาวัง(บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นภ.ถ.57-002 [ 23 ก.ย. 2565 ]103
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนภูทอง - วัดถ้ำเอราวัณ (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-001) [ 5 ก.ย. 2565 ]90
10 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนภูทอง - วัดถ้ำเอราวัณ (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-001) [ 5 ก.ย. 2565 ]92
11 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002) [ 26 ส.ค. 2565 ]83
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002) [ 8 ส.ค. 2565 ]82
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มสระแก้ว (บ้านโนนภูทอง ) บ้านสวนสวรรค์ รหัสสายทาง นภ.ถ.57-012 [ 29 มิ.ย. 2565 ]134
14 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายวังสำราญ-ห้วยแคน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-009) [ 29 มิ.ย. 2565 ]177
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาสุรินทร์ - บ้านนาสมนึก บ้านนาสุรินทร์ หมู่ 7 [ 29 มิ.ย. 2565 ]128
16 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยนิยม-บ้านนากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลนาเหล่า (โดยวิธีเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 21 มิ.ย. 2565 ]129
17 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ 3 [ 21 มิ.ย. 2565 ]172
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ม.11 [ 17 มี.ค. 2565 ]223
19 ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 17 มี.ค. 2565 ]146
20 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสระสาธารณะ บ้านโคกสง่า ม.6 [ 9 ก.พ. 2565 ]206
 
หน้า 1|2|3|4|5|6