องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.wangthongnb.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนภูทอง(คุ้มสระแก้ว-บ้านสวนสวรรค์) รหัสสายทาง นภ.ถ.57-0052 [ 21 ธ.ค. 2565 ]22
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ ม.8 จำนวน 2 สาย [ 21 ธ.ค. 2565 ]21
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มผาวัง(บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นภ.ถ.57-002 [ 23 ก.ย. 2565 ]64
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนภูทอง - วัดถ้ำเอราวัณ (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-001) [ 5 ก.ย. 2565 ]54
5 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนภูทอง - วัดถ้ำเอราวัณ (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-001) [ 5 ก.ย. 2565 ]58
6 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002) [ 26 ส.ค. 2565 ]54
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-002) [ 8 ส.ค. 2565 ]53
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มสระแก้ว (บ้านโนนภูทอง ) บ้านสวนสวรรค์ รหัสสายทาง นภ.ถ.57-012 [ 29 มิ.ย. 2565 ]96
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายวังสำราญ-ห้วยแคน (รหัสสายทาง นภ.ถ.57-009) [ 29 มิ.ย. 2565 ]134
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาสุรินทร์ - บ้านนาสมนึก บ้านนาสุรินทร์ หมู่ 7 [ 29 มิ.ย. 2565 ]92
11 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยนิยม-บ้านนากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลนาเหล่า (โดยวิธีเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 21 มิ.ย. 2565 ]89
12 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ 3 [ 21 มิ.ย. 2565 ]130
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ม.11 [ 17 มี.ค. 2565 ]180
14 ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 17 มี.ค. 2565 ]115
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสระสาธารณะ บ้านโคกสง่า ม.6 [ 9 ก.พ. 2565 ]170
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มผาวัง(บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นภ.ถ.57-002 บ้านโนนภูทอง [ 3 ก.พ. 2565 ]166
17 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านไทยนิยม ม.5 [ 5 ส.ค. 2564 ]186
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาด 10 ลบ.ม.) จำนวน 2 ระบบ บ้านโคกสง่า ม.6 [ 5 ส.ค. 2564 ]224
19 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 4 ส.ค. 2564 ]229
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวกันไฟ บ้านโคกสง่า ม.6 [ 10 มิ.ย. 2564 ]184
 
หน้า 1|2|3|4|5|6